Czy warto oddać przepracowany olej do skupu?

Olej przepracowany, czyli zużyty olej silnikowy lub inny – należy do grupy odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że zagraża on środowisku i przepisy dotyczące sposobu jego utylizacji są określone poprzez ustawę. Ne możemy pozostawiać go na śmietniku ani wylewać do kanalizacji. Z tego powodu odpady olejowe stanowią kłopot, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które generują ich większe ilości. W jaki sposób rozwiązać problem utylizacji przepracowanego oleju oraz czy – i kiedy – opłaca się oddać go do skupu?

Przepracowany olej jest to odpad, który powstał w wyniku eksploatacji oleju silnikowego, przekładniowego lub innego. To olej, który utracił swoje pierwotne właściwości i nie nadaje się dłużej do użytku. W jego składzie znajdują się zanieczyszczenia i szkodliwe substancje chemiczne, które mogą być toksyczne dla środowiska. Przedostanie się oleju przepracowanego do wód gruntowych mogłoby skutkować ich poważnym skażeniem. Z tego powodu odpadów olejowych pod żadnym pozorem nie wolno wylewać do kanalizacji.

Postępowanie niebezpiecznymi odpadami olejowymi, jest określone poprzez przepisy prawa, które nakazują ich odpowiedni transport oraz sposób utylizacji. Poprzez utylizację odpadów olejowych możemy rozumieć ich oczyszczenie i regenerację pozwalające na dalsze wykorzystanie oleju lub unieszkodliwienie. Dopiero olej, który nie nadaje się do dalszej regeneracja i wykorzystania podlega procesowi unieszkodliwienia.

Ponieważ kwestia utylizacji odpadów olejowych jest uregulowana prawnie, sposób ich składowania i transportowania nie może być przypadkowy. Stanowi to częsty problem w przypadku mniejszych i dużych podmiotów generujących odpady olejowe. Również prywatni użytkownicy pojazdów samochodowych dokonujący wymiany oleju we własnym zakresie zastanawiają się często, co zrobić z odpadem. Czy i kiedy warto oddać go do skupu?

Skup przepracowanego oleju i kwestia opłacalności

Firmy oferujące skup przepracowanego oleju opierają swoją działalność na możliwości odkupienia odpadu i jego sprzedaży. Odpady są przekazywane jednostkom zajmującym się ich regeneracją lub są przetwarzane przez przedsiębiorstwa, które wykonują kompleksową usługę, od skupu po regenerację. Olej przepracowany posiada swoja wartość rynkową – jednak nie oznacza to, że na sprzedaży jego niewielkich ilości możemy zarobić znaczące sumy pieniędzy. Opłacalność korzystania z firm oferujących skup opiera się głównie na możliwości pozbycia się problemu oraz przekazania oleju w wygodny, zgody z prawem sposób – do utylizacji. Podpisanie umowy z firmą oferująca skup jest opłacalne w przypadku podmiotów generujących regularnie pewne ilości olejowych odpadów. Użytkownicy prywatni chcący pozbyć się zużytego oleju samochodowego mogą przekazywać go jednostkom, które następnie oddają go do skupu, takim jak na przykład stacje benzynowe lub zaprzyjaźnione warsztaty samochodowe. Istnieje te możliwość oddania oleju przepracowanego bezpośredni do lokalnego PSZOK-u czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

 

Author: polski-kurier.pl