Jak przebiega wywóz odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne to takie, które są szkodliwe dla ludzi i zwierząt w perspektywie długo bądź krótkoterminowej. By nie dopuścić do ich szkodliwego oddziaływania, muszą być w odpowiedni sposób utylizowane. Jak przebiega wywóz odpadów szkodliwych i na czym polega ich unieszkodliwianie?

Wywozem niebezpiecznych odpadów zajmują się wyspecjalizowane firmy dysponujące odpowiednią flotą pojazdów oraz kontenerami i zbiornikami przystosowanymi do przewożenia różnych materiałów w odpowiedni sposób, w zależności od ich właściwości. Pierwszym etapem po podpisaniu umowy z firmą realizującą wywóz odpadów niebezpiecznych jest zatem określenie rodzajów materiału, który będzie przeznaczony do transportu i utylizacji.

Transport – załadunek i wywóz odpadów niebezpiecznych

Po dokonaniu klasyfikacji, firma przyjeżdża w ustalonym terminie w wyznaczone miejsce i odbiera składowane odpady. Są one przewożone w odpowiednich do tego warunkach, w certyfikowanych pojemnikach i opakowaniach oraz z właściwym oznaczeniem transportu. Transport musi być zgodny wymogami umowy ADR (europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych) i musi posiadać dokumentację ADR zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami.

Utylizacja odpadów

Dalszy los odpadów, czyli sposób utylizacji, jest ściśle uzależniony od ich rodzaju. Nie ma uniwersalnych metod uniwersalnych pozwalających na unieszkodliwienie wszystkich odpadów jednocześnie i sposób utylizacji jest dobierany jest według właściwości poszczególnych substancji.

Odbierana z zakładów zanieczyszczona woda jest oczyszczana w przeznaczonych do tego zakładach. Olej odpadowy może być poddawany odzyskowi w rafinerii. W procesie unieszkodliwiania poszczególnych odpadów, w zależności od ich charakteru, wykorzystywane są także technologie spalania (wyżarzanie, opalanie i spopielanie).

Istnieją również alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów, takie jak sanitacja parowa w autoklawach i sterylizatorach parowych, odkażanie przegrzaną parą, sanitacja mikrofalowa parą podgrzaną poprzez mikrofale czy dezynfekcja chemiczna. Odpady niebezpieczne mogą też zostać poddane sterylizacji z mineralizacją, gdzie produkt końcowy jest twardą mieszaniną użytkowaną na przykład do podbudowy dróg. Metodą utylizacji odpadów jest także ich grzebanie, stosowane od wieków zwłaszcza w przypadku odpadów medycznych.

Zgodnie z prawem odpady niebezpieczne są własnością osoby (firmy), która je wytworzyła. W momencie ich odbioru cała odpowiedzialność przechodzi jednak na firmę zajmującą się ich wywozem. Zasadniczym obowiązkiem spoczywającym na przedsiębiorstwach generujących szkodliwe odpady jest zatem odpowiedni wybór jednostki przestrzegającej obowiązujących norm i przekazanie materiału do unieszkodliwienia.

Author: polski-kurier.pl