Obowiązki kierowcy na trasie

Praca jako zawodowy kierowca jest ogromnie odpowiedzialnym zawodem. Nie można sobie w tym wypadku pozwolić na chwilę relaksu czy też myślenia o czymś innym niż droga i bezpieczeństwo. Każdy kierowca posiada szczegółowe swoje obowiązki kierowcy, które najczęściej umieszczane są w załączniku umowy o pracę.

1. Przygotowanie pojazdu. Należy odpowiednio przygotować pojazd po otrzymaniu zlecenia przewozowego, a także skompletować konieczne dokumentację która nie może rozstawać się podczas realizacji przewozu.

2. Załadunek. Zobowiązany jest przyjąć ładunek przeznaczone do przewozu, być obecny przy załadunku, a także zapoznać się z rodzajem i ze stanem ładunku oraz nadzorować przebieg czynności załadunkowych.

3. Wykonanie przewozu. W trakcie wykonywania przewozu kierowca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego i ustalonego czasu prowadzenia i odpoczynku, a także odpowiednio zadbać o powierzony do przewozu ładunek. Kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszystkich instrukcji które zawarte zostały w zleceniu przewozowym i liście przewozowym.

4. Rozładunek. Kierowca ma obowiązek do bycia przy czynnościach rozładunkowy, w miarę możliwości powinien on policzyć ilość załadowanych jednostek ładunkowych, a także żądać potwierdzenia odbioru ładunku.

Author: polski-kurier.pl