W jaki sposób uniknąć kar administracyjnych?

System viaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych i dla zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, dla autobusów, bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą. Gdy zostanie naruszony obowiązek uiszczania opłaty elektronicznej, to użytkownik podlega karze administracyjnej.

Jak uniknąć kary za brak viatoll?

Kary administracyjne zazwyczaj nakłada się w sytuacji, gdy nie ma rejestracji pojazdu w systemie viaTOLL. Z tego względu, żeby uniknąć kary pieniężnej, należy sprawdzić, czy Twój pojazd podlega systemowy poboru opłat viaTOLL oraz dokonać rejestracji wstępnej. Końcowym etapem jest dopełnienie formalności w jednym z Miejsc Obsługi Klienta. Gdy dysponuje się flotą samochodową, to należy się upewnić, czy urządzenia viaBOX zostały zainstalowane we wszystkich pojazdach, które tego wymagają. Gdy Twój pojazd zmienia numer rejestracyjny, na przykład po wykupieniu leasingu, to niezbędne jest przerejestrowanie go w systemie. Kolejnym powodem kary administracyjnej może być nieodpowiednia instalacja urządzenia viaBOX. Musisz zapoznać się z dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi albo pobrać ją ze strony internetowej producenta. Możesz się również zgłosić po pomoc do Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta albo do dowolnego Miejsca Obsługi Klienta. Za nieprawidłowe określenie kategorii pojazdu przy rejestracji również można otrzymać karę administracyjną. W określeniu kategorii Twojego pojazdu lub pojazdów może być bardzo pomocny klasyfikator. Skorzystaj z niego!

Author: polski-kurier.pl