Propozycja kolejnych zmian w egzaminie na prawo jazdy

W dniu 19 stycznia 2013 roku w naszym kraju zaczęły obowiązywać nowe przepisy w odniesieniu do zdawania egzaminu na prawo jazdy. Wiele osób obawiało się nowych zasad zdawania na tak ważny egzamin, dlatego też przed wejściem w życie nowych przepisów szkoły nauki jazdy były masowo oblegane przez osoby chętne do zdawania na prawo jazdy na starych zasadach (okazało się, że te obawy nie były płonne).

 

Jak zapowiedział ostatnio przedstawiciel rządu, są rozważane propozycje kolejnych zmian w egzaminach na prawo jazdy – takie zmiany dotyczyłyby dodania egzaminu praktycznego i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (pytania w części teoretycznej w odniesieniu do tego zagadnienia są na egzaminie na prawo jazdy już dawno). Głównym rzecznikiem wprowadzenia takiego nowego egzaminu praktycznego są przedstawiciele służb ratowniczych oraz policji, uważają oni, że świadomość kierowców w dziedzinie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej jest zbyt mała, co powoduje, że część rannych w wypadkach osób nie można już uratować nawet po dotarciu na miejsce profesjonalnych ratowników medycznych.

Author: polski-kurier.pl